Poniższy cennik ma charakter przykładowy i dotyczy firm o najmniejszej liczbie dokumentów. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Podane ceny są cenami netto.

USŁUGI KSIĘGOWE

Ryczałt - od 50 zł.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów bez VAT - od 50 zł.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów z VAT - od 80 zł.

Księgi Handlowe (pełna księgowość) bez VAT - od 200 zł.

Księgi Handlowe ( pełna księgowość) z VAT - od 250 zł.

VAT w rolnictwie - od 50 zł.

USŁUGI BHP

Szkolenie wstępne BHP - od 20 zł./os.

Szkolenie okresowe BHO - od 35 zł./os.

Ocena ryzyka zawodowego:

  • Czynniki fizyczne - od 25 zł./stanowisko
  • Czynniki chemiczne - od 20 zł./czynnik
  • Czynniki biologiczne - od 50 zł./stanowisko

Sporządzenie dokumentacji BHP dla firmy - 100 zł.

Infinite 2014 all rights reserved