USŁUGI W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI

Ryczałt ewidencjonowany

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księgi Handlowe (pełna księgowość)

ewidencje dla potrzeb VAT

Sprawozdania finansowe: roczne, kwartalne, wg potrzeb

Wyprowadzanie zaległości księgowych

Przenoszenie zapisów z Podatkowej Księgo Przychodów i Rozchodów do pełnej księgowości (np. dla potrzeb projektów UE)

Sprawozdania GUS, US, Intrastat, PFRON itp...

Możliwość dojazdu do klienta

Możliwość obsługi zdalnej

USŁUGI W ZAKRESIE BHP I P.POŻ.


Szkolenia wstępne i okresowe

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk

Postępowanie powypadkowe

Wykonywanie zakleceń pokontrolnych (PiP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp...)

Sporządzanie dokumentacji dla firm

Infinite 2014 all rights reserved